Historia och filosofi

JTS Mekaniska AB startade verksamheten 1988 i den gamla textilindustrins lokaler i brukssamhället Stigen i Dalsland. Ambitionerna var till en början
högst måttliga och intentionerna var snarare att ha roligt och samtidigt överleva än en långsiktig plan. Produktionen var småskalig och inte sällan enstycks-tillverkning i svarvar av modell äldre.
 


År 2000 genomförde vi en större strukturomvandling och gjorde oss av med mer eller mindre all gammal utrusning och investerade i nya CNC-styrda maskiner. Vi passade också på att byta lokaler till större och modernare. Man kan säga att vår väg mot en mer och mer automatiserad och effektiv verkstad började här och har sakta men säkert utvecklats sedan dess.
Kundkretsen har även den förändrats, den har vidgats och blivit mer diversifierad. Den förut så dominerande kunden fordonsindustrin står numera för en betydligt mindre andel av beställningarna.


Kvalitet efter kundens specifikationer är en självklarhet och vi arbetar hela tiden med att effektivisera, man kan kalla det LEAN eller vad man vill, men i grunden handlar det om att utnyttja resurserna på bästa sätt och det är det vi strävar efter. Vi gör det gärna i nära samarbete tillsammans med våra kunder och ser dem snarare som samarbetspartners än kunder.


Att vårda samarbetspartners och tillhandahålla en hög servicegrad är viktigt, och lika viktigt är att värna om våra anställda medarbetare i företaget. De utgör den allra viktigaste resursen företaget har och ska känna sig delaktiga och få utrymme för egna initiativ.
 


År 2013, JTS tar nästa steg i utveckling och investerar i flera maskiner med högre tekniknivå. Vi öppnar en produktion i Pålsboda där vi arbetar med fåstyckstillverkning och maskinbyggnationer.