Svarvning

Små maskiner med stångmagasin till större fleroperationssvarvar med och utan robot.

Fräsning

Horisontella fräsmaskiner och vertikala fräsmaskiner med och utan robothantering samt bäddfräs.

Svetsning

Rostfritt och svart med rundmatningsbord och lägesställare.

Montering

Färdiga maskiner, produkter eller delmontage.
Samarbete med BFE.

Maskinkonstruktioner

Delar eller hela maskinprojekt.
Samarbete med BFE.

Rundslipning

Detaljer upp till längd 2000mm och detaljvikt upp till 1000kg.
Samarbete med BFE.